درباره ما
-(12 Body)  Print

 

در اين بخش بايد به دو محور توجّه نمود ؛ يكي درباره ي خود شبكه و ديگري درباره ما (يعني تيم طراحي ، راه اندازي و مدیریت توسعه شبكه پيشران)

 

درباره شبكه  ؛ در بخش پيشران چيست ؟ و دقيقاً چه ميكند؟ در ذيل صفحه اصلي وب سايت ، به صورت كامل توضيحات ارائه شده است. گرچه برخی از سؤالات شما درباره کار کرد شبکه پیشران ، امروز در قالب اطّلاعیه ها  و در آینده تحت عنوان راهنما ؛ پاسخ داده خواهد شد.

امّا در مقام تجديد مطالب مذكور ؛  بايد گفت : شبكه ي پيشران محيطي است تعاملي ، براي تمامي افراد جامعه كه در آن هر فردي ، با هر جنسيتي ، گرايشي و علاقه اي ؛ مي تواند عضو شده و طرح ها و ايده هاي خود را به اشتراك بگذارد.  همچنين می تواند از ايده ها و طرح هاي ديگران نيز حمايت كند. افراد مي توانند از اخبار مرتبط به ايده ها ،  طرحها و حمايت از آنها نيز از طريق اين شبكه مطّلع شوند.

به واقع ضمن حمايت و امكان مشاركت عمومي در اجرايي نمودن ايده ها و طرح های هر يك از شما ، وجه اطلاع رساني شبكه ي پيشران و همچنين كانال تلگرام آن ؛ امكانيست كه هر فردي با مراجعه به آن بتواند ، دریابد و پيدا كند ؛ کی و کجا ، چگونه و با چه كيفيتي از وي ، طرح ها و ايده ها  او ؛ حمايت مي كند؟

ذکر این نکته هم بسیار مهم است که ، شبکه پیشران پیرامون نحوه دریافت حمایت های مالی از پروژه ها ، نحوه پرداخت این حمایت ها به صاحبان پروژه با کمترین امکان خطا و اشتباه ؛ ثبت مالکیت فکری ایده ها و طرح ها ؛ همکاران و همراهان شبکه پیشران ، حمایت های غیر مادی این شبکه از اعضاء و ایجاد و پیگیری کمپین ها ؛ دارای برنامه ریزی های خاص می باشد ، که به تدریج در قالب اطّلاعیه ها و  بعد ، تحت عنوان بخش راهنمای سایت ، به اطّلاع عموم خواهد رسید.

امّا درباره ما ؛  بايد به شما عزيزان عرض بنماييم مؤسسه فرهنگي هنري نورالاصفياء ؛ بعد از چندين سال فعاليت هاي استراتژیک و خاص فرهنگي ، در قالب اين طرح به يكي از اصلي ترين اهداف و نگرش هاي خود نزديك شده است.

 ما در اين مؤسسه به دنبال آنيم ، كه با حمايت مردمي و از طريق كنار هم بودن افراد و ترويج فرهنگ هاي مثبت و ارزشمند ، همچون : همكاري ، تعاون ، احساس مسؤليت های اجتماعي و حمايت هاي خيرخواهانه ؛ بستري را فراهم آوريم كه بتواند ضمن تأمين نياز صاحبان ايده ها ، خلاقيت ، طرح ها و حتي مشاغل ابداعي ؛ فرهنگ جمع سپاري امور مختلف ؛ حمايت هاي جمعي و هم افزاء ؛ ايجاد اشتغال هاي پايدار متكي به فرد و بهره مندي از ظرفيت بالقوّه عمومي جامعه را نيز دنبال نمايد.

اين مجموعه كاملاً خصوصي بوده و هيچ گونه ارتباطي با دولت و یا ارگانها و نهادها ي دولتي و حكومتي نداشته و ندارد. در آينده و در همين بخش ، شما را بيشتر با مؤسسه ، آشنا مي نماييم.