شبکه پیشران چیست و دقیقا چه کاری انجام می دهد؟
-(11 Body)  Print

 

 

پيشران در قالب شبيه شبكه اي است ، اجتماعي و در ماهيت شبكه اي است ، مبتني بر حضور افراد از قشر ها و گرايش ها ، كه هر كدام با عضويت در اين شبكه مي توانند به يكديگر كمك نمايند و يا از هم كمك بگيرند.

اين شبكه بر خلاف بيشتر شبكه هاي اجتماعي ، رسالتي بر ارتباط پيامي ، انتقال و به اشتراك گذاشتن عكس و فيلم و از اين قسم امور را براي خود تعريف ننموده و تنها مي خواهد به وسيله ي رسانه اي فراگير و ارزشمند همانند فضاي مجازي ، مفهومي به نام جمع سپاري را دنبال كند.

شايد بپرسيد جمع سپاري چيست؟

اين واژه كه چند سالي است در ايران هم ، داراي جايگاه شده است ؛ معرّف اقدامي است كه در آن فرد يا افرادي ، ايده ، طرح ، پروژه يا حتي نياز هاي خود را از طريق رسانه اي كه ظرفيت عمومي خوبي داشته باشد مطرح مي نمايند و سپس از طريق شرح كامل آن و امكان سازي براي متقاعد ساختن سایرین ؛ از مخاطبين آن رسانه كمك دريافت كنند.

به واقع جمع سپاري فرايندي دو سويه است. از سويي افرادي كه طرح ها و ايده ها و نياز هاي خود را مطرح مي كنند و از سوي ديگر افرادي كه به اين ايده ها ، طرح ها و نياز ها از لحاظ مالي و معنوي كمك مي كنند تا اجراء ، تأمین و یا به تعالي برسند.

بايد به اين نكته دقت كرد كمك هر يك از افراد به لحاظ مالي ، به ايده ، طرح و یا عضوي از شبكه كه در فرآيند جمع سپاري شركت دارند ؛ مي تواند از حد اقل ترين مبلغ ممكن شكل بگيرد و مطلقاً ، نياز نيست ؛ مبلغ بالايي را افراد براي كمك به ديگران در نظر بگيرند.

امّا به علّت ظرفيت رسانه اي ، همين مقادير اندك كمك ؛ در تعداد بالا و فزونی افراد كمك دهنده ؛ به عددي مناسب مي رسد كه مي تواند يك پروژه ، طرح و يا ايده را تأمين مالی کند.

بگذارید در اینجا ، در بیانی سهل تر ، یک تعریف خودمانی هم از جمع سپاری به شما بدهیم. جمع سپاري را مي توان معادل همان سنت گلريزون از قديم تا به حال جامعه اصيل ايرانيان نیز ، قرار داد.

شبكه ي پيشران محور اصلي فعاليت خود را همين مهم قرار داده است و ايمان دارد كه از اين طريق مي توان به اهداف متعالي زيادي دست پيدا كرد. اهدافي كه از جمله آن مي توان به :

-        بهره مندي كشور از فكر ها ، ايده ها و طرح هاي ناب و ارزشمند موجود در جامعه هوشمند ايراني به خصوص نسل جوان

-        امكان سازي براي تحقّق ايده ها ، افكار و طرح هاي افراد ؛ كه ضمن اينكه مي تواند بستر موفقيت فرد باشد ، اعتماد به نفس و امنيت رواني در افراد ايجاد مي كند و يقيناً وقتي ميدانيم كه جمعي در انجام كاري از ما حمايت مي كنند ، به ايشان دلگرميم .

-        اشتغال !! ؛ آري يكي از مهمترين اهداف اين شبكه تأمين اشتغال افراد ، آن هم در مسير خواسته ها ، افكار و ايده هاي خودشان است.

-        ايجاد ثروت عمومي و رفاه اجتماعي براي افراد فعّال جامعه در قالبي متوازن و بر اساس شايستگي هايي كه شاخص هاي آن را افكار عمومي تعیين مي كنند.

-        فرصت سازي براي همه افراد جامعه ؛ براي آنكه بتوانند بدون ارتباط خاص ، حمايت ويژه و خارج از ضوابط و پول هاي نا مشروع ؛ در قالب حمايت از ايشان به اهداف و برنامه هاي خود دست يابند.

يادمان باشد در پيشران اصلاً نياز نيست از فرد يا پروژه اي با مبلغ بالا حمايت كرد ؛ ما مي توانيم به هر اندازه كه مي توانيم و حتي به ميزان چند تك تومان از ايده اي و يا طرحي حمايت كنيم و باور داشته باشيم كه اين مشاركت هاي خرد در جمع ،   مساعدتي كلان و ارزشمند است كه مي تواند تمام بار مالي يك پروژه و يا طرح را تأمين نمايد و از اين نكته مهم تر آنكه بايد توجه داشته باشيم اين حمايت ما به واقع فارغ از نيّت خير خواهانه و مشاركت اجتماعي به نوعي سرمايه گذاري براي خودمان نيز مي باشد.

 اگر قرار است همگي به حمايت از ايده ها و طرح هاي  يكديگر بيانديشند و حتي با كوچكترين حدّ ممكن ؛ كمكي را انجام دهند بايد بدانيم ، كه با كسب اعتبار و جذب مشاركت بالا در اين قالب به خودمان نيز ، برای تحقق ايده ها و طرح هايمان كمك مي شود.

پس كمك كردن در قالب شبكه ي پيشران ، به انجام پروژه ها و طرح هاي ديگران ، در واقع سرمايه گذاري براي انجام شدن ايده و طرح خودمان است.

شما در اوّلين قدم از طريق ثبت نام عضو شبكه ي پيشران مي شويد سپس براي خود يك پروفايل ايجاد مي كنيد و از همين لحظه قادر خواهيد بود پروژه و يا ايده ي خود را - يك يا چند طرح - تعريف ، ويرايش و نشر نماييد. شما مي توانيد با استفاده از امكانات اين شبكه از تصوير و فيلم در معرفي هرچه بهتر ايده و پروژه ي خود بهره ببريد  و بعد از انتشار ايده ي شما تمامي مخاطبين ديگر شبكه ي پيشران مي توانند از شما در همان صفحه ي انتشار ايده ؛ حمايت مالي نمايند. آنهم به هر ميزاني كه بخواهند.

يادتان باشد شما نيز بايد  از طريق مشاهده ي پروژه ها و بررسي هر يك از آنها ؛ از آن پروژه اي كه بدان علاقه پيدا نموده ايد ، حمايت كنيد تا چرخه ي شبكه ي پيشران كامل شده و همواره براي ارائه ي خدمات مؤثر و كار آمد در اختيار مخاطبين و اعضاء ارزشمند خود باشد.

به راستي كه حمايت تك تك شما عزيزان به هر ميزاني ؛ ثبت تجربه اي بزرگ و ارزشمند را به دنبال دارد.

با تشكر

از طرف تيم تأمين محتواي