لینک کانال تلگرامی شبکه پیشران

لینک کانال تلگرامی شبکه پیشران
لینک کانال تلگرام شبکه پیشران را به تمامی دوستان و آشنایان معرفی نمایید ، تا آنها نیز بتوانند با حمایت این شبکه ایده ها و طرح های خود را عملی کنند.
Date:1395/9/23

کانال تلگرام شبکه پیشران ، که در روزهای آتی ربات تلگرامی ، نیز، در کنار آن راه اندازی می گردد ؛ یکی از مهمترین مراجع ارتباط ما با شماست. به دلیل تعجیل هدفمند و البته لازم برای آغاز به کار شبکه ، هنوز شبکه پیشران برای پلت فرم موبایل و تبلت ، بهسازی نگردیده و گرچه  ، کار خود را در درستی انجام می دهد ، امّا زیبایی لازم را ندارد ؛ که البته این مهم بزودی توسط تیم فنی شبکه حل خواهد شد.

لذا در این فرصت ، کانال تلگرام و ربات تلگرامی شبکه پیشران ، مسیر ارتباطی بسیار مناسبی برای همراهی ما و شما خواهد بود. برای عضویت در کانال تلگرامی شبکه پیشران بر روی لینک کلیک فرمایید.

 


Rss Services Print  -(13 Body)  Visitor Count: 882
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image