حمايت از ايده ها ، حمايت از سرمايه ايراني
-(13 Body) 
حمايت از ايده ها ، حمايت از سرمايه ايراني
Visitor 730
1/6/2017 7:22:00 AM

حمايت از ايده ها ، حمايت از سرمايه ايراني

کمپين مطالبه حمايت مالي مسئولين از ، ايده ها و طرح هاي ارزشمند ، همسو با فرمايشات مقام معظم رهبري.

مي دانيم و ايمان داريم که اين مهد زايش و رويش بوعلي ها و بيروني ها ، اين خاک نسل حماسه و اقتدار ، اين گربه آرميده به کهن آسيا ؛ پر است از فرزندان ، نوجوانان و جواناني که در انديشه تعالي و عزّت کشور هستند. با کمپين ما همراه شويد ؛ تا به پشتوانه نظرات و همراهي شما ؛ جرياني شويم ؛ مطالبه گر از مسئولين ؛ که ايشان موظّف هستند ، ايده ها و افکار و طرح هاي ارزشمند شما را تا به تبديل شدن به سرمايه براي اين کشور و نظام ؛ کمک کنند.

با ما همراهي کنيد...

تعداد اعضای این کمپین ۷ نفر می باشد.

نظرات شما
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image